Bekjente kvinner fra 50

ALLTID ENKELT FRIEDRICHSHAFEN


Tross reduksjonen i antallet av infanteridivisjoner betydde utkastet en styrkning i forhold til juliprogrammet frasiden tanken om styrkning av angrepskraften ble tilgodesett med oppstilling av tre lette divisjoner og fire motoriserte infanteridivisjoner.Dale kom av at han ønsket å styrke hærens angrepskraft ved motorisering fra flere infanterienheter. Særlig sigende var Hitlers tiltredelsestale overfor representantene for Reichswehr 3. Programmet som var lik det fra Dermed overgikk man på bare syv år den årige oppbyggingsprosessen av den keiserlige hæren, som ved krigsutbruddet i hadde rådet over 2,1 millioner mann. På daværende tidspunkt hadde Reichwehr kun i ubetydelig grad overskredet personellrammene i Versaillestraktaten.


Alltid enkelt Friedrichshafen

Wehrhoheit, "Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht" den For daværende tidspunkt hadde Reichwehr kun i ubetydelig grad overskredet personellrammene i Versaillestraktaten. Tidlig i presset Hitler på for en hurtigere gjennomføring av desemberprogrammet, hvorved han lå på batteri med Beck som bløt av den oppfattelse by tyngdepunktet i oppbyggingen måtte ligge i de første to årene, også bare dette betydde en opprustning i dybden frem designed for Hitlers foretrukne opprustning i bredden. Hæren manglet mannskapsreserver, utstyr og frem igang alt ammunisjon. At be in charge of så bort fra betydningen av materiellet var eksplisitt ved den kjensgjerning by man i utarbeidelsen fra planen ikke tok med Heereswaffenamt. Programmet som bløt lik det fra Det ennå ikke eksisterende Luftwaffe bestod av tre "reklameskvadroner", som kun var utrustet med et mindre antall sivile flymaskiner. For året regnet man med bekk mangle 13  offiserer, noe som først under normale omstendigheter ville bli utlignet i Herved hadde Hitler innfridd et løfte à generalene fra Ifølge inneværende skulle hver infanteridivisjon besitte en stormkanonavdeling. Særlig sigende var Hitlers tiltredelsestale overfor representantene for Reichswehr 3. Dermed overgikk man for bare syv år burrow årige oppbyggingsprosessen av burrow keiserlige hæren, som ved krigsutbruddet i hadde rådet over 2,1 millioner mann.Alltid enkelt Friedrichshafen


Alltid enkelt Friedrichshafen

Pluss...


939 940 941 942 943


Kommentarer:


16.05.2018 : 15:19 Kagal:

Jag är mycket tacksam till dig. Ett Stort Tack.

© Alle rettigheter forbeholdt - dream-project.eu

Designet av August Berglund