Bekjente kvinner fra 50

ENKELTVIS HANAU


Foruden de her nævnte fabrikker fandtes fajancefabrikker på GudumlundMors og Ølandhvorfra der findes forskellige eksemplarer på Det danske Kunstindustrimuseum og Dansk Folkemuseum.Dem ældre dekorationer, særlig i blåt, toges efter malere som Tampesta, F. Ifølge allernådigst skrivelse af Av var fabrikken i stadig tilbagegang, og dens autonomi blev ophævet ClérissyP. Trods privilegiet fik han allikevel farlige konkurrenter i fabrikkerne i Kastrup og Slesvigmen mest dog i Peter Hofnagel, den tidligere ejer af Herrebö Fabrik, hvilken kom til Danmark av Norge og anlagde ei fabrik på Østerbro. Henry Havard, Histoire de la Faience de Delft,Med dannelsen af Sankt Lukasgildet kom der dog eldst rigtig fart i pottemageriet. Samtidig eller lidt yngre er den såkaldte jerngitterdekoration, taget fra samtidige jernarbejder, malede i blåt, enslydende anordnede og ofte blandede med gult. Delfts formrigdom var stor: Foruden kakkelovne til de kgl. Det ny meget efterspurgte engelske stentøjs-fajance gjorde det efterhånden helt af med burrow. Det udgår dog igen i 'ernehvor man dealer tilbage til Aluminia-navnet. Kiels fajancefabrik, som omtrent blev grundlagt af Peter Graf, overtoges af regeringen, hvilken ansatte Taenich som anfører. I ophører Aluminia der selvstændig virksomhed, mens ei meget begrænset fajanceproduktion er fortsat af Den kgl. Karikaturer, ofte ekstravagant klædte, afslutter omtrent virksomheden. Poterat, der fik et autonomi på 50 år, og hans søn er dem egentlige banebrydere, der ofte benyttede intarsia som forbilleder. Der udførtes også hvidt, sort og marmoreret stentøj.Navigationsmenu


Delft[ redigér redigér wikikode ] Delft i Holland er et af de vigtigste centre for fajancen. Han forbedrer massen til queensware, opfinder basaltes, en beksvart masse, efterligner marmorimiterer græske og etruriske vaser, men hans jasperware, en lyseblå masse med pålagte hvide basreliefser vel den smukkeste af hans opfindelser. Below disse mænds ledelse kom der et stort opsving i arbejdet. Fra midten af tallet overtog stengods-fajancen, også kaldet cream ware, den egentlige fajances rolle som alternativ til porcelæn. Bibelske og historiske emner, amuretter etc.

Indholdsfortegnelse


Av var fabrikken i stadig tilbagegang, og dens autonomi blev ophævet Poterat, hvilken fik et privilegium for 50 år, og hans søn er de egentlige banebrydere, der ofte benyttede intarsia som forbilleder. Desuden forskellige andre på BornholmFyn og Sjællandder dog ikke har haft nogen større betydning. I overtager Nils Thorsson ansvaret som aktiv leder for Aluminia. Dette udfører også en diger del stentøj.


Dette fabriks dekorationer adskiller sig fra de øvrige ved en større frihed og naturalisme i malemåden. Tyskland[ redigér redigér wikikode ] Tyskland satte ikke ny spor i fajancefabrikationen; det er mest imitationer efter fremmede mønstre, der her forarbejdes. Westerholdt — ejer — og Mantzius. Dem ældre dekorationer, særlig i blåt, toges efter malere som Tampesta, F. Særegne for Kiel er potpourrivaser med sammentrykt form og rundet låg med fritliggende grene med relieffrugter med fremherskende polykrom maling, landskaber, blomster mm. Den første epoke, omtrent - 60kaldes den italienske tradition, hvilken efterligner majolikamalingen. De er dels dekoreret med »brogetmaling«, dels med den violette manganfarveder først på grund af Store Kongensgade-fabrikkens privilegium det ophævedessenere af smagshensyn avveie at have fortrængt burrow meget yndede blå koboltfarve.

Særegne for Kiel er potpourrivaser med sammentrykt form og rundet låg med fritliggende grene med relieffrugter med fremherskende polykrom maling, landskaber, blomster mm. Dette ejendommelige gilde, der omfattede kunst-, glas-, fajance- og almindelige malere, glarmestre, gravører, pottemagere, tæppevævere, billedhuggere, foderal- og skedemagere, kunstbogtrykkere, bog-, maleri- og kobberstikhandlere, havde strenge love, efter hvilke fx al handel med gildebrødrenes arbejder gik gennem gildet, der kun tillod fremmede handelsfolk at handle enkelte dage om året, etc. Enkelte af disse malede udelukkende i blåt, men andre, som Pynacker og Fictoor, brugte ofte polykrome farver. Dekorationslån fra Kina, Japan og Delft findes. Blåmalingen er den ældste; for at forøge dens glans brugte man by stænke et farveløst glaspulver, »kwaart« over malingen, der da sammenbrændtes med denne. Han udfører en hel del smukke ovne, væsentlig med »brogetmalede« dekorationer, hvoraf der nu næppe eksisterer mere end en enkelt, der findes i privateje i København. Der anvendtes heller ikke rødt i Nevers, men dette erstattedes med orangegult. I ophører Aluminia som selvstændig virksomhed, mens en meget begrænset fajanceproduktion er fortsat af Den kgl. Han fik en ung englænder, William Edwards, hvis fader bløt fabrikmester på Gustafsberg i Sverige , til by oplære fangerne og lede virksomheden.
Pluss...


462 463 464 465 466


Kommentarer:

© Alle rettigheter forbeholdt - dream-project.eu

Designet av August Berglund