Bekjente kvinner fra 50

ENKELT KLINGENTHAL


Förutom valet av träslag kan violinens välvning och tjockleksfördelningen i botten och lock ha betydelse.Ljudpinnens placering kan justeras, stallets höjd och därmed strängarnas avstånd till greppbrädet kan varieras, djupet i översadelns skåror ökas, stallet kan bytas ut eller mängden av virke i stallet kan minskas genom nedslipning, strängar av material med olika egenskaper kan väljas, stränghållarsenans längd kan ändras och finstämmarna kan bytas ut eller avlägsnas. Detta kan åstadkommas genom att gnugga stallet med stallfötterna mot ett finkornigt sandpapper som lagts tätt intill ytan över den välvda del där stallet skall stå. Stall finns i handeln som ämnen cultivate höger som kräver bearbetning för att kunna användas. En del nybyggda apparatus har redan från början sådana förstärkningar mellan lockets eller bottnens delar. Bare bottenplattan är pluggad cultivate halsvirket eller om bottenplattan är fogad med syntetiskt lim måste man välja andra metoder för att öka greppbrädets lutning. Själv har jag några spräckta lock på mitt samvete men det har då alltid rört sig bare enklare och billigare hjelpemiddel.


Video: Rom Plantation 20 years old

Lacket påföres ofta i flera omgångar med mellanliggande avslipning efter härdning. Figuren överdriver vinkelns storlek av åskådlighetsskäl. En linje i bottenplattans plan går genom snäckspiralens centrum. Det är viktigt att stallfötterna anpassas så att de passar violinlockets välvning. Arbete med basbjälken eller limning av svårare sprickor kräver att violinen öppnas. Fioler som har större vinkel mellan hals och korpus och därmed högre stall får for grund av den ökade stränglängden en större, men ej nödvändigtvis skönare bushel. Isynnerhet limningen vid hörnklossarna och ändklossarna vid stränghållare och hals bereder svårigheter. Ett flertal, förmodligen dem äldsta, av det femtiotal violiner som för närvarande är i min ägo har en botten der är tillverkad av ei enda platta och detta gäller också för dem äkta cremonesare som anstrengelse hitintills sett Il Carlo IX di Francia tillverkad av Andrea Amati, Hammerle tillverkad av Nicolo Amati och Il Cremonese early Joachim tillverkad av Antonio Stradivari. Påbättring av lacken på de ställen där originallacken är helt borta på grund av skador eller nötning utan intrång på områden med originallack kan i vissa accident vara befogad, men det är ytterst svårt att få övergångarna mellan äldre och nyare lack tillfredsställande.


Enkelt Klingenthal


Enkelt Klingenthal

Trots den brutala behandlingen har jag i samtliga accident med flera fioler lyckats med att få delarna isär utan skador. Detta kan resultera i glansiga fläckar eller vita utfällningar men det går knappast alltid att avgöra med blotta ögat om sådan behandling skett och dess eventuella verkan på tonkvaliteten är omtvistad. Detta träd är intressant även i andra fiolsammanhang eftersom det lämnar virket phernambuco der används för stråktillverkning. Det är viktigt att stallfötterna anpassas så att dem passar violinlockets välvning. Ei sådant undantagsfall föreligger då man avser att ändra vinkeln mellan hals och korpus. Såväl bottenplattans yta mot halsen som halsens kontaktyta mot ändklossen måste vara hårt pressade bravur varandra medan limmet härdar. Det blir lätt skrapmärken där träet lyser fram trävitt på ett synnerligen missprydande sätt. Jag har gjort erfarenheten att ei fiol som är tyngre och innehåller mera trä ofta har en ljusare ton medan en lättare och tunnare fiol har oftast en mörkare alias dovare klang. Figuren överdriver vinkelns storlek av åskådlighetsskäl. Mera djupgående förändringar der kräver att violinen tages isär genom att limfogar brytes kan var ganska äventyrliga och bör noga övervägas. Färgeffekter kan också uppnås med utspädd lösning av trätjära i alkohol, men vanligen söker be in charge of undvika betsningseffekter, dvs bart försöker att undvika att färgämnena suges in i träet. Man ser med lätthet om en violin är omlackerad och detta kan sänka marknadsvärdet.


Pluss...


53 54 55 56 57


Kommentarer:


07.10.2017 : 20:08 JoJokus:

Es ist unglaublich :)

© Alle rettigheter forbeholdt - dream-project.eu

Designet av August Berglund